Notice: Undefined index: s in /home/webmaster/www/reflec/status.php on line 35

Notice: Undefined variable: dbname in /home/webmaster/www/reflec/status.php on line 74

Notice: Undefined index: opt in /home/webmaster/www/reflec/view_fff.php on line 162

Notice: Undefined variable: tbs in /home/webmaster/www/reflec/status.php on line 91

Notice: Undefined offset: 0 in /home/webmaster/www/reflec/status.php on line 91

Notice: Undefined offset: 1 in /home/webmaster/www/reflec/status.php on line 95

Notice: Undefined offset: 2 in /home/webmaster/www/reflec/status.php on line 99
momonga TBS S_avl FC AR_avg AAA+ AAA AA A B C
BASIC 92206 576 158 95.22 112 46 2 0 0 10
MEDIUM 148530 934 132 94.22 87 66 6 0 0 11
HARD 225014 1372 103 93.64 87 59 18 0 0 6
TOTAL 465750 964 393 94.35 286 171 26 0 0 27
モモンガ:最終更新:9/04 *全然埋まってない
Notice: Undefined index: opt in /home/webmaster/www/reflec/view_fff.php on line 162
譜面毎表示に切り替え
曲名 曲別順位 プレイ
回数
B/M/H
BASIC MEDIUM HARD 最終プレイ日時
Lv rank AR fc score SR Lv rank AR fc score SR Lv rank AR fc score SR
I'm so Happy [B] [M] [H] 49(1/1/47) 3 AAA 94.89 FC 826 93.44 6 AAA+ 95.19 FC 1158 91.90 10 AAA 92.93   1821 89.09 13/08/11 21:10
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- [B] [M] [H] 47(1/2/44) 4 AAA+ 96.70 FC 774 97.24 7 AAA+ 98.25 FC 1395 97.76 10 AAA 90.57   1952 85.73 13/08/11 21:08
ALBIDA [B] [M] [H] 29(1/1/27) 5 AAA 94.56 FC 1001 94.43 7 AAA 92.41   1295 89.43 11 AA 89.05   1986 84.51 13/09/04 01:32
Almace -HI SPEED EDITION- [B] [M] [H] 3(1/1/1) 3 AAA+ 96.51 FC 459 97.25 6 AAA+ 96.64 FC 888 96.10 8 AAA+ 96.67 FC 1253 96.38 13/03/21 16:31
Our Faith [B] [M] [H] 27(1/1/25) 4 AAA+ 96.42 FC 541 95.41 7 AAA 92.90 FC 1102 92.29 10 AA 89.97   1612 82.92 13/09/04 01:29
ANDROMEDA -SF_2011 Mix- [B] [M] [H] 47(1/2/44) 3 AAA+ 96.43 FC 707 97.12 6 AAA 94.69 FC 1150 94.65 9 AAA 90.92 FC 1614 87.20 13/02/18 17:17
UNLIMITED FIRE [B] [M] [H] 23(1/1/21) 3 AAA 94.96 FC 543 94.27 6 AAA 94.89 FC 799 94.56 8 AAA+ 95.10 FC 1208 92.07 13/05/14 18:03
イカサマライフゲイム [B] [M] [H] 14(2/1/11) 3 AAA+ 97.00 FC 349 97.76 5 AAA 93.74 FC 639 94.95 9 AAA+ 95.12   1548 92.92 13/03/21 16:42
Ignition∞Break [B] [M] [H] 13(1/1/11) 4 AAA 93.82 FC 773 93.58 7 AAA 93.02 FC 1043 92.30 9 AAA 90.25   1187 86.08 13/03/12 22:54
Ignited Night [B] [M] [H] 16(1/1/14) 3 AAA+ 96.88 FC 401 95.25 7 AAA 92.39 FC 788 91.31 10 AA 89.36   1593 84.15 13/09/02 19:08
1/3の純情な感情 [B] [M] [H] 7(1/1/5) 3 AAA 94.83 FC 467 93.96 6 AAA 94.17 FC 750 93.87 7 AAA 92.84 FC 916 90.51 12/10/09 23:14
It's my Miracle [B] [M] [H] 6(1/1/4) 3 AAA+ 96.23 FC 605 95.43 7 AAA+ 95.49 FC 1260 95.38 9 AAA+ 95.69 FC 1596 92.09 13/06/18 19:06
威風堂々 [B] [M] [H] 9(3/1/5) 1 AAA+ 95.52 FC 262 93.24 3 AAA 92.88 FC 377 94.49 6 AAA 93.77 FC 687 93.60 12/06/03 01:14
イブの時代っ! [B] [M] [H] 13(1/4/8) 3 AAA+ 96.11 FC 446 96.96 6 AAA+ 95.10 FC 960 94.30 9 AAA+ 95.73 FC 1316 95.50 13/06/18 14:40
IMAGE -MATERIAL- [B] [M] [H] 36(1/2/33) 4 AAA 91.52 FC 595 91.68 7 AAA 91.70   881 86.80 9 AAA 90.76   1212 85.65 13/06/18 18:22
INTO YOUR HEART (Ruffage remix) [B] [M] [H] 34(1/2/31) 2 AAA+ 96.22 FC 370 97.11 5 AAA+ 95.15 FC 698 94.58 7 AAA+ 96.31 FC 1124 95.90 12/10/07 16:14
Infinity of Our Love [B] [M] [H] 5(1/1/3) 2 AAA+ 96.15 FC 305 97.13 5 AAA 91.77 FC 566 93.40 7 AAA 91.01 FC 889 90.35 13/02/18 17:44
In Heaven [B] [M] [H] 5(1/1/3) 2 AAA+ 96.91 FC 372 97.64 5 AAA+ 95.22 FC 737 94.73 8 AAA+ 95.47 FC 1151 94.50 13/07/12 14:54
We Can Change [B] [M] [H] 7(1/1/5) 2 AAA 93.39 FC 425 94.87 5 AAA 90.59   796 85.04 7 AAA 93.93 FC 1133 93.02 12/12/12 00:28
Wizard [B] [M] [H] 14(2/2/10) 4 AAA+ 96.85 FC 469 97.51 7 AAA+ 96.62 FC 979 96.17 10 AAA 93.30   1597 89.67 13/08/18 16:36
魚氷に上り 耀よひて [B] [M] [H] 20(2/2/16) 4 AAA 90.98 FC 584 91.25 6 AAA 91.50 FC 809 90.59 9 AAA 91.00   1239 86.89 13/08/26 17:21
梅雪夜 [B] [M] [H] 14(1/1/12) 4 AAA+ 98.64 FC 555 98.93 7 AAA+ 97.84 FC 1121 98.16 10 AAA 91.88   1892 88.00 13/08/25 14:00
Aerial Skydive [B] [M] [H] 16(1/1/14) 4 AAA+ 96.02 FC 578 96.82 7 AAA+ 95.63 FC 1101 95.41 9 AAA+ 95.46 FC 1561 93.70 13/08/26 15:29
Express Emotion [B] [M] [H] 11(2/3/6) 3 AAA+ 96.69 FC 655 97.33 6 AAA+ 95.59 FC 1172 94.14 8 AAA+ 95.79 FC 1492 94.37 13/01/09 16:27
エスケープ・フロム・ディストピア [B] [M] [H] 0(0/0/0) 3           6           9          
ЁVOLUTIΦN [B] [M] [H] 10(1/1/8) 3 AAA+ 97.06 FC 615 96.09 6 AAA+ 96.46 FC 1086 96.11 8 AAA+ 97.40 FC 1606 97.10 13/05/14 19:03
Elisha [B] [M] [H] 37(2/3/32) 4 AAA 91.47 FC 592 91.64 8 AAA 91.88   1022 84.12 9 AAA+ 95.04 FC 1225 89.42 13/05/16 17:48
OVER THE LIMIT! [B] [M] [H] 6(1/3/2) 3 AAA 90.85 FC 557 91.01 6 AAA 91.87 FC 655 89.12 8 AA 87.71 FC 900 84.67 12/10/26 13:57
オープニングテーマ~QMAー賢者の扉より~ [B] [M] [H] 3(1/1/1) 3 AAA+ 95.09 FC 468 94.16 6 AAA 93.86 FC 676 93.50 8 AAA 91.28 FC 905 89.69 12/09/12 15:30
蛇神 [B] [M] [H] 16(1/1/14) 3 AAA 93.82 FC 621 93.52 7 AAA+ 97.97 FC 1030 98.28 10 AA 88.07   1912 82.10 13/08/28 18:01
[E] [B] [M] [H] 42(1/1/40) 3 AAA 91.89 FC 630 91.97 6 AAA 90.68   1173 88.39 9 AAA 90.10   1651 88.48 13/07/08 20:20
Colorful Days ~NEWラブプラスメインテーマ~ [B] [M] [H] 13(2/2/9) 2 AAA+ 95.18 FC 317 96.35 5 AAA+ 95.13 FC 725 94.65 7 AAA+ 96.07 FC 1104 94.93 13/03/11 15:30
カラフルミニッツ [B] [M] [H] 28(5/4/19) 2 AAA+ 96.56 FC 465 95.29 5 AAA+ 95.92 FC 784 92.13 7 AAA+ 96.51 FC 1010 93.69 12/10/11 00:27
GIRL'S MANIFESTO [B] [M] [H] 1(0/0/1) 3           6           8 AAA+ 95.68 FC 1265 95.54 13/05/14 18:25
キミイロインリョク [B] [M] [H] 6(1/2/3) 2 AAA+ 96.61 FC 241 97.57 6 AAA+ 96.49 FC 560 97.22 8 AAA+ 95.83 FC 1001 95.52 13/03/28 14:59
KIMONO - PRINCESS [B] [M] [H] 23(1/3/19) 3 AAA+ 95.72 FC 644 96.55 7 AAA+ 97.77 FC 973 96.15 9 AAA+ 98.34 FC 1405 97.84 13/05/20 21:11
Castle on the Moon [B] [M] [H] 48(1/2/45) 3 AAA+ 95.69 FC 532 96.55 8 AAA+ 96.67 FC 1253 96.38 10 AAA+ 95.57   1620 92.20 13/07/30 21:37
キラキラ☆ステーション [B] [M] [H] 11(1/1/9) 3 AAA+ 95.49 FC 680 94.97 6 AAA+ 96.57 FC 1051 96.16 8 AAA+ 99.30 FC 1318 98.65 13/07/24 17:42
QUIZ MAGIC ACADEMY VIII~決勝戦より~ [B] [M] [H] 7(1/1/5) 3 AAA 93.23 FC 653 93.15 5 AAA 93.02   855 87.16 8 AAA 91.71   1176 86.60 13/06/28 14:11
クイズマジックアカデミー5 メドレー -REFLEC REMIX- [B] [M] [H] 10(1/1/8) 3 AAA+ 95.52 FC 441 96.50 6 AAA 90.37 FC 711 90.69 8 AAA 94.41 FC 1028 93.45 13/05/31 02:48
quaver♪ [B] [M] [H] 32(1/2/29) 5 AAA+ 97.66 FC 1264 97.23 8 AAA+ 96.63 FC 1608 96.17 11 AAA 91.91   2157 87.72 13/07/15 01:08
クシコス☆ポスト・青春SKAパンクミックス! [B] [M] [H] 23(3/2/18) 2 AAA+ 97.22 FC 440 95.65 5 AAA+ 97.00 FC 680 96.18 7 AAA+ 95.74 FC 1179 91.11 12/07/18 13:22
Cookie Bouquets [B] [M] [H] 42(6/15/21) 4 AAA+ 95.74 FC 642 95.82 6 AAA+ 95.58 FC 1089 95.36 9 AAA+ 95.99 FC 1514 94.51 12/12/06 14:23
Clumsy thoughts [B] [M] [H] 4(1/1/2) 2 AAA+ 96.77 FC 360 97.56 5 AAA+ 96.73 FC 712 97.27 8 AAA+ 96.46 FC 1517 96.87 13/05/14 16:16
黒髪乱れし修羅となりて [B] [M] [H] 38(1/1/36) 3 AAA+ 96.59 FC 640 97.26 7 AAA 93.46 FC 1064 92.68 9 AAA 92.84 FC 1758 92.58 13/06/11 20:12
cloche [B] [M] [H] 31(1/1/29) 3 AAA+ 95.14 FC 658 96.06 6 AAA+ 96.50 FC 1013 94.23 10 AAA+ 95.68   1542 90.92 13/03/17 21:07
CROSS†BREAKER feat. RYU (BLOOD STAIN CHILD) [B] [M] [H] 7(1/1/5) 3 AAA 93.59 FC 558 94.90 5 AAA 93.41 FC 839 93.33 8 AAA 91.75   1200 87.21 12/05/26 14:46
GLITTER [B] [M] [H] 16(1/2/13) 5 AAA 93.11 FC 792 93.07 8 AAA 90.86 FC 1335 88.70 11 AA 83.29   1861 76.71 13/08/18 16:44
幻想雷神記 [B] [M] [H] 10(1/1/8) 4 AAA+ 95.32 FC 436 94.17 7 AAA 90.14 FC 769 89.42 9 AAA 92.11   1428 89.31 13/08/26 17:18
幻想リフレクト [B] [M] [H] 40(4/6/30) 3 AAA 92.28 FC 610 92.28 7 AAA 92.93 FC 901 89.30 9 AAA 92.85 FC 1282 91.57 13/05/16 17:50
guerre a outrance [B] [M] [H] 11(1/2/8) 3 AAA+ 96.01 FC 601 96.78 5 AAA+ 98.23 FC 918 98.50 9 AAA+ 96.65 FC 1588 96.18 13/05/26 23:50
恋する☆宇宙戦争っ! [B] [M] [H] 12(1/1/10) 4 AAA+ 96.71 FC 777 97.25 7 AAA+ 95.55 FC 1318 94.75 9 AAA+ 98.84 FC 1816 98.96 13/06/13 22:43
恋とキングコング [B] [M] [H] 5(1/2/2) 3 AAA+ 95.93 FC 339 94.17 6 AAA+ 96.39 FC 786 95.50 8 AAA+ 95.44 FC 1302 93.87 13/05/16 23:11
紅焔 [B] [M] [H] 13(1/1/11) 3 AAA+ 97.26 FC 491 95.90 7 AAA 94.94 FC 1013 94.76 9 AAA 91.23 FC 1711 89.68 13/05/14 18:10
Cosmic Hurricane [B] [M] [H] 10(2/1/7) 3 AAA+ 95.05 FC 532 96.03 6 AAA+ 96.68 FC 829 96.06 9 AAA+ 95.96 FC 1444 95.76 13/06/11 02:45
この青空の下で [B] [M] [H] 21(2/2/17) 3 AAA+ 96.91 FC 591 97.52 6 AAA+ 96.30 FC 1158 96.02 9 AAA+ 95.48 FC 1522 95.36 12/12/12 00:46
concon [B] [M] [H] 64(4/3/57) 3 AAA 93.51 FC 653 91.97 7 AAA 91.25   1226 88.33 9 AAA 93.38   1569 89.30 13/03/22 20:35
Going My Way [B] [M] [H] 0(0/0/0) 4           7           9          
Silence [B] [M] [H] 33(5/7/21) 3 AAA+ 95.48 FC 438 96.48 5 AAA+ 95.34 FC 662 96.22 8 AAA+ 95.86 FC 898 90.16 13/02/02 20:16
Sakura Sunrise [B] [M] [H] 69(6/1/62) 4 AAA+ 95.59 FC 824 95.15 7 AAA 94.57 FC 1021 94.45 9 AAA+ 96.45   1408 94.31 13/06/18 15:12
Sakura Reflection [B] [M] [H] 113(8/5/100) 4 AAA+ 97.17 FC 693 96.25 8 AAA+ 97.53 FC 1177 95.46 10 AAA+ 95.96 FC 1320 95.10 13/08/22 16:47
THE SHINING POLARIS [B] [M] [H] 1(1/0/0) 3 AAA 93.79 FC 377 95.20 5           8           12/05/30 16:06
Survival games [B] [M] [H] 38(3/4/31) 3 AAA+ 97.72 FC 592 98.18 6 AAA+ 95.86 FC 979 92.88 9 AAA+ 96.68 FC 1227 96.39 13/03/23 17:28
Smug Face -どうだ、オレの生き様は- [B] [M] [H] 38(2/5/31) 3 AAA+ 96.05 FC 499 96.89 6 AAA+ 95.13 FC 1043 93.54 9 AAA+ 95.48 FC 1305 91.26 12/10/17 20:20
さよならトリップ [B] [M] [H] 44(3/6/35) 2 AAA+ 96.67 FC 437 95.00 5 AAA+ 96.37 FC 798 93.12 8 AAA+ 96.15 FC 1315 95.99 13/03/23 17:25
サヨナラ・ヘヴン [B] [M] [H] 11(3/3/5) 1 AAA+ 97.40 FC 305 98.07 3 AAA+ 95.37 FC 522 96.31 5 AAA+ 95.34 FC 795 93.75 12/05/31 16:50
残酷な天使のテーゼ [B] [M] [H] 7(3/2/2) 2 AAA+ 96.41 FC 385 97.22 4 AAA 94.76 FC 572 95.81 6 AAA 93.82 FC 828 93.67 12/05/18 08:29
Thunderbolt [B] [M] [H] 119(6/4/109) 4 AAA+ 95.19 FC 1051 95.03 8 AAA 92.23 FC 1576 89.70 10 AAA 92.88   2126 90.70 13/04/18 17:58
SEED [B] [M] [H] 33(5/4/24) 4 AAA+ 95.20 FC 934 94.92 7 AAA+ 95.27 FC 1086 95.10 8 AAA+ 95.68 FC 1268 93.37 12/12/12 13:48
DIORAMATIC MOMENT [B] [M] [H] 19(1/1/17) 3 AAA+ 95.83 FC 636 96.66 5 AAA+ 95.83 FC 853 96.49 8 AAA+ 95.01 FC 1172 94.36 12/07/10 12:30
SHION [B] [M] [H] 54(3/7/44) 4 AAA+ 96.06 FC 931 96.68 6 AAA+ 95.19 FC 1288 94.43 9 AAA+ 96.15 FC 1775 96.57 13/06/19 22:15
SigSig [B] [M] [H] 36(5/2/29) 3 AAA+ 96.57 FC 637 97.25 6 AAA+ 96.13 FC 1113 96.70 9 AAA+ 95.44 FC 1354 95.29 13/03/22 20:44
[B] [M] [H] 48(2/4/42) 3 AAA+ 95.53 FC 643 96.40 6 AAA+ 95.64 FC 810 95.18 8 AAA+ 96.50 FC 1199 97.01 13/08/08 17:33
Gymnopedie -kors k mix- [B] [M] [H] 27(3/2/22) 4 AAA 91.76 FC 588 91.88 6 AAA 91.51   685 88.05 8 AAA 91.34   854 87.05 12/08/31 19:14
少女小景再抄録 ~影~ [B] [M] [H] 16(4/5/7) 2 AAA+ 96.82 FC 576 97.46 4 AAA+ 95.71 FC 822 95.25 6 AAA+ 95.15 FC 1032 94.07 12/07/17 20:45
SILVER☆DREAM [B] [M] [H] 9(0/0/9) 3           6           9 AAA+ 96.48 FC 1493 93.37 13/08/31 22:31
純白レジェンド-冬- [B] [M] [H] 1(0/0/1) 3           6           8 AAA+ 95.53   1254 91.94 13/08/17 14:45
starmine -swallowtail mix- [B] [M] [H] 8(1/1/6) 3 AAA 93.68 FC 609 93.40 6 AAA 90.76   888 87.49 7 AAA+ 96.92   1213 91.41 12/07/18 16:10
Starry ☆ night [B] [M] [H] 38(3/7/28) 2 AAA+ 97.28 FC 376 97.92 5 AAA+ 95.43 FC 621 94.81 8 AAA+ 95.93 FC 1055 96.52 12/10/12 22:43
Stay my side [B] [M] [H] 4(1/1/2) 3 AAA 90.12 FC 382 90.09 5 AA 86.77 FC 625 86.57 7 AAA 90.29 FC 837 89.71 12/07/12 13:44
STELLAR WIND [B] [M] [H] 67(1/4/62) 4 AAA+ 95.56 FC 689 95.03 8 AAA 93.72   1266 88.72 10 AAA 91.16   1908 84.69 13/08/15 23:41
Snake Stick [B] [M] [H] 48(1/1/46) 3 AAA+ 96.56 FC 569 97.26 7 AAA 94.41   1044 91.90 11 AA 85.81   1875 81.24 13/08/25 11:49
snow prism [B] [M] [H] 17(1/1/15) 3 AAA+ 96.15 FC 475 95.00 7 AAA+ 97.30 FC 1225 97.69 9 AAA 93.99   1903 90.15 13/05/14 23:17
スパンコール [B] [M] [H] 4(1/1/2) 3 AA 88.82 FC 539 89.39 5 AA 88.80 FC 762 88.30 7 AAA 92.80 FC 1081 90.54 12/07/19 00:48
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! [B] [M] [H] 57(1/3/53) 5 AAA 92.29   1036 87.87 8 AAA 91.29   1136 85.61 10 AAA 91.05   1456 88.67 13/06/12 22:09
smooooch・∀・ [B] [M] [H] 16(2/2/12) 2 AAA+ 95.95 FC 398 94.54 4 AAA+ 97.09 FC 544 95.94 7 AAA+ 98.66 FC 793 98.88 13/02/15 00:21
Sacred Oath [B] [M] [H] 6(1/1/4) 3 AAA 94.20 FC 490 93.51 5 AAA 90.12   666 86.72 8 AAA 91.35   932 85.04 12/07/18 16:53
Second Heaven [B] [M] [H] 51(6/2/43) 4 AAA+ 96.35 FC 942 96.91 7 AAA 93.11 FC 1275 92.66 9 AAA 91.18 FC 1522 87.37 13/08/06 14:23
セツナトリップ [B] [M] [H] 12(0/0/12) 2           6           10 AA 87.52   1359 83.68 13/08/15 23:50
0/1 ANGEL [B] [M] [H] 7(1/1/5) 3 AAA+ 96.46 FC 482 95.26 5 AAA+ 96.01 FC 745 95.39 7 AAA+ 95.51 FC 1016 92.70 12/12/11 21:55
空色コンチェルト [B] [M] [H] 7(2/1/4) 2 AAA+ 95.96 FC 375 96.90 5 AAA+ 96.47 FC 722 95.76 7 AAA+ 95.32 FC 1148 95.19 12/11/06 14:45
ソラニン [B] [M] [H] 0(0/0/0) 2           5           7          
Diamond Dust -Try to Sing Ver.- [B] [M] [H] 20(1/2/17) 4 AAA 92.68 FC 690 92.62 6 AAA 94.25   823 90.94 8 AAA 91.83   1039 85.09 12/11/22 17:51
Diamond Dust [B] [M] [H] 17(5/4/8) 3 AAA+ 95.64 FC 473 94.60 5 AAA+ 95.39 FC 668 94.89 7 AAA+ 96.67 FC 933 94.24 12/05/31 19:20
中華急行 [B] [M] [H] 47(4/2/41) 4 AAA+ 96.25 FC 885 95.78 7 AAA+ 95.76 FC 1108 95.52 9 AAA+ 97.49 FC 1403 97.09 13/09/03 15:05
Choo Choo TRAIN -VENUS mix- [B] [M] [H] 5(1/1/3) 2 AAA+ 96.04 FC 381 96.95 5 AAA 91.62 FC 590 91.76 7 AAA 90.46   948 85.95 12/05/19 13:01
ツキミチヌ [B] [M] [H] 19(1/1/17) 2 AAA+ 97.71 FC 389 98.23 5 AAA 91.62 FC 666 91.86 8 AAA 92.30 FC 1048 89.80 13/05/15 19:15
TITANS RETURN [B] [M] [H] 64(3/1/60) 5 AAA 93.02 FC 720 92.90 7 AAA 93.14 FC 1005 93.23 11 AA 89.82   1291 83.56 13/09/03 23:16
TAKE THE FUN [B] [M] [H] 26(2/2/22) 3 AAA 94.71 FC 458 93.85 6 AAA 90.08 FC 774 89.38 8 AAA 90.46 FC 1166 87.47 13/05/29 16:42
天体観測 [B] [M] [H] 0(0/0/0) 2           4           6          
Daily Lunch Special [B] [M] [H] 22(2/2/18) 4 AAA+ 95.57 FC 874 96.26 8 AAA+ 96.19 FC 1381 94.78 11 AAA 91.27   2167 87.27 13/09/02 16:47
DEADLOCK [B] [M] [H] 62(1/1/60) 5 AAA 92.08 FC 919 91.35 7 AA 89.35   1128 83.80 11 AA 83.48   1791 78.62 13/07/23 18:53
Twinkle Wonderland [B] [M] [H] 71(6/3/62) 2 AAA+ 95.28 FC 393 94.02 6 AAA+ 95.04 FC 790 93.49 9 AAA+ 96.22 FC 1288 93.47 13/03/18 14:39
Turii ~Panta rhei~ [B] [M] [H] 64(1/1/62) 3 AAA 94.99 FC 727 94.54 6 AAA 94.29 FC 976 94.21 9 AAA 92.59 FC 1633 92.47 13/02/12 17:05
透明なエモーション [B] [M] [H] 35(1/6/28) 3 AAA+ 96.58 FC 656 95.77 6 AAA+ 95.77 FC 943 96.42 8 AAA+ 96.62 FC 1213 94.40 13/01/02 20:47
とってもとっても、ありがとう。 [B] [M] [H] 9(1/2/6) 2 AAA+ 98.64 FC 215 99.08 4 AAA+ 95.65 FC 420 94.38 7 AAA+ 95.26 FC 853 94.88 13/05/15 18:00
DRAGON KILLER [B] [M] [H] 52(1/2/49) 5 AAA 93.46 FC 724 91.99 8 AAA 90.18 FC 1131 87.00 11 AA 83.24   1399 78.29 13/07/29 23:47
永久のキズナ feat. Another Infinity [B] [M] [H] 20(1/2/17) 3 AAA+ 95.87 FC 392 94.46 6 AAA 90.30   828 84.92 9 AAA 92.52   1244 87.18 12/08/20 17:01
虹の先に何があるか [B] [M] [H] 18(3/5/10) 4 AAA 90.05   799 86.47 7 AAA 91.01 FC 1021 90.59 9 AAA 93.53 FC 1291 91.82 12/07/29 20:13
not eternity [B] [M] [H] 11(2/1/8) 2 AAA+ 95.24 FC 370 96.35 4 AAA+ 96.48 FC 651 97.16 6 AAA+ 97.23 FC 843 97.68 12/07/10 17:39
Bad Maniacs [B] [M] [H] 39(1/1/37) 5 AAA 91.42 FC 1087 91.04 8 AAA 92.53   1328 88.77 11 AAA 90.15   2145 85.66 13/06/10 23:30
HAPPY limelight [B] [M] [H] 14(1/1/12) 3 AAA+ 95.90 FC 267 97.09 5 AAA 94.28   761 90.70 7 AAA+ 95.56 FC 980 94.32 13/05/05 00:42
華爛漫 -Flowers- (2nd EDITION) [B] [M] [H] 9(2/1/6) 2 AAA+ 100.00 FC 250 100.00 4 AAA+ 97.72 FC 721 96.78 7 AAA+ 97.12 FC 1291 96.63 12/10/13 16:49
VALLIS-NERIA [B] [M] [H] 54(1/2/51) 5 AAA 93.54 FC 670 92.03 8 AAA 90.56   1182 82.66 11 AA 83.13   1881 74.38 13/06/25 17:21
万物快楽理論 [B] [M] [H] 55(1/1/53) 4 AAA 90.78 FC 711 91.04 6 AA 87.25 FC 975 86.51 10 AA 89.89   1623 88.59 13/07/22 20:29
Pharaoh★Love [B] [M] [H] 16(1/2/13) 2 AAA+ 97.03 FC 384 97.71 5 AAA 92.34 FC 735 92.34 8 AAA 93.35 FC 1147 91.18 12/12/12 13:44
He is my only star [B] [M] [H] 15(2/2/11) 4 AAA 93.33 FC 896 93.33 6 AAA 92.06   1051 87.58 9 AAA 93.35 FC 1385 92.77 12/09/03 17:18
ビューティフル レシート [B] [M] [H] 53(1/1/51) 4 AAA+ 95.71 FC 723 95.13 7 AAA 94.13   972 91.44 10 AAA 91.80   1479 85.69 13/07/23 18:55
Far Away [B] [M] [H] 6(1/1/4) 4 AAA 94.22 FC 681 93.80 6 AAA 94.60 FC 848 94.33 9 AAA 94.46 FC 1196 91.37 13/01/09 18:16
532nm [B] [M] [H] 11(1/1/9) 4 AAA+ 95.02 FC 693 95.85 7 AAA+ 95.63 FC 1124 95.42 10 AAA 90.50   1467 85.44 13/05/14 16:36
Fantasia [B] [M] [H] 6(1/1/4) 2 AAA+ 98.27 FC 307 98.71 5 AAA+ 95.16 FC 798 94.77 9 AAA+ 95.82 FC 1351 95.48 13/08/18 16:04
Fly to Next World [B] [M] [H] 14(1/1/12) 3 AAA+ 98.54 FC 437 98.87 5 AAA+ 95.67 FC 684 95.00 10 AAA+ 95.79 FC 1692 94.53 13/04/07 14:53
FLOWER [B] [M] [H] 171(10/12/149) 5 AAA+ 97.59 FC 1050 97.95 7 AAA+ 95.26 FC 1246 95.19 11 AAA 91.87   2115 88.16 13/08/27 20:25
Flip Flap [B] [M] [H] 79(2/2/75) 4 AAA+ 97.52 FC 759 97.94 7 AAA+ 96.58 FC 1119 95.40 9 AAA+ 95.09 FC 1545 93.24 13/04/20 14:15
Broken [B] [M] [H] 156(9/5/142) 5 AAA 90.60 FC 736 87.41 8 AAA+ 95.06 FC 1228 94.24 11 AAA 91.27   1747 86.10 13/08/27 16:58
FRONTIER GATE [B] [M] [H] 23(1/1/21) 3 AAA 90.51 FC 453 90.60 6 AAA 90.03 FC 722 85.75 9 AAA 91.37 FC 1077 84.21 13/01/03 00:00
HEAVENLY MOON [B] [M] [H] 17(1/1/15) 3 AAA+ 96.05 FC 640 96.82 6 AAA 90.70 FC 1194 89.77 10 AAA 92.95   1736 88.98 13/08/22 20:56
bass 2 bass [B] [M] [H] 27(1/1/25) 3 AAA 94.68 FC 519 95.76 6 AA 88.95   991 81.77 9 AA 89.05 FC 1377 85.32 13/05/29 01:45
ほしふり [B] [M] [H] 71(5/6/60) 2 AAA+ 96.19 FC 393 94.70 5 AAA+ 95.02 FC 750 94.58 8 AAA+ 95.71 FC 1129 95.52 13/01/04 20:52
VOLTEXES [B] [M] [H] 7(1/1/5) 3 AAA+ 95.07 FC 515 96.08 6 AAA 92.21 FC 805 92.32 8 AAA 90.43   1153 86.11 13/03/07 19:48
ポップミュージック論 [B] [M] [H] 14(1/4/9) 3 AAA+ 95.81 FC 544 94.94 5 AAA+ 95.33 FC 885 93.95 7 AAA+ 95.95 FC 1308 93.70 12/07/17 17:40
murmur twins [B] [M] [H] 35(1/1/33) 3 AAA 92.38 FC 595 92.25 6 AAA 90.99   849 88.44 9 AAA+ 95.40   1367 92.68 13/09/03 15:13
Mermaid Girl(Ryu☆Remix) [B] [M] [H] 38(1/1/36) 4 AAA 94.17 FC 685 95.14 6 AAA 91.58 FC 945 90.95 8 AAA 92.40   1279 89.25 12/08/04 15:37
Mind Mapping (kors k mix) [B] [M] [H] 45(1/2/42) 4 AAA 92.11 FC 692 92.14 7 AAA 91.19   940 84.53 9 AAA+ 96.00   1274 93.68 13/01/04 20:49
MANA [B] [M] [H] 24(3/1/20) 3 AAA+ 96.43 FC 515 97.17 6 AAA 93.94 FC 977 92.96 9 AAA+ 95.01 FC 1644 93.25 13/07/26 14:22
MR.フリーダム [B] [M] [H] 27(2/1/24) 3 AAA+ 96.49 FC 622 96.73 6 AAA+ 96.15 FC 1060 95.84 8 AAA+ 96.55 FC 1360 95.91 13/02/12 16:57
Music-U [B] [M] [H] 8(2/2/4) 3 AAA+ 95.90 FC 451 96.78 5 AAA+ 96.47 FC 943 97.02 7 AAA+ 95.37 FC 1283 92.44 12/09/19 14:42
ミライ∞ミライ [B] [M] [H] 5(1/2/2) 3 AAA+ 95.38 FC 379 96.44 6 AAA+ 96.83 FC 701 97.36 9 AAA+ 95.29 FC 1182 95.17 13/02/09 14:20
MIRACLE MEETS [B] [M] [H] 10(2/1/7) 3 AAA+ 95.80 FC 494 95.92 6 AAA+ 96.96 FC 947 97.43 9 AAA 94.76   1766 91.55 13/04/20 12:55
milky ice bear [B] [M] [H] 27(1/1/25) 3 AAA+ 95.05 FC 532 94.33 6 AAA+ 95.70 FC 875 95.32 9 AAA+ 96.19 FC 1860 95.83 13/08/30 20:11
みんな笑った [B] [M] [H] 4(1/1/2) 2 AAA+ 96.54 FC 303 97.43 5 AAA+ 95.01 FC 700 94.47 8 AAA+ 95.35 FC 1124 95.17 13/08/18 15:57
めうめうぺったんたん!! [B] [M] [H] 10(1/1/8) 4 AAA+ 96.11 FC 920 95.63 7 AAA+ 96.67 FC 1368 95.66 9 AAA+ 97.72 FC 2102 96.91 13/08/07 14:47
Medicine of love [B] [M] [H] 43(4/2/37) 4 AAA+ 96.23 FC 758 95.59 6 AAA+ 95.83 FC 978 95.51 8 AAA+ 97.21 FC 1118 95.39 12/08/16 15:34
meme [B] [M] [H] 31(1/1/29) 4 AAA+ 95.59 FC 672 95.05 7 AAA 93.02 FC 990 93.13 10 AA 88.32   1588 83.36 13/06/18 14:49
萌え度120% feat. Tom-H@ck [B] [M] [H] 48(3/5/40) 3 AAA+ 96.10 FC 554 95.19 6 AAA+ 95.66 FC 912 95.30 9 AAA+ 95.20 FC 1273 93.12 12/09/21 02:53
夕空トライアングル [B] [M] [H] 13(2/2/9) 2 AAA+ 95.33 FC 376 96.41 5 AAA+ 96.55 FC 708 97.12 8 AAA+ 95.63 FC 1154 95.45 13/02/11 18:41
優勢オーバードーズ [B] [M] [H] 20(4/9/7) 2 AAA+ 96.26 FC 373 97.14 5 AAA+ 95.68 FC 839 95.23 7 AAA+ 95.28 FC 1172 90.78 12/09/19 14:55
EURO-ROMANCE [B] [M] [H] 3(0/0/3) 4           6           8 AA 89.51   1200 86.83 13/05/29 16:46
Une mage blanche [B] [M] [H] 18(4/2/12) 3 AAA+ 96.69 FC 519 97.37 5 AAA+ 95.80 FC 929 94.41 8 AAA+ 96.11 FC 1312 95.84 12/09/21 13:53
夢の降る街 [B] [M] [H] 15(2/3/10) 2 AAA+ 97.65 FC 329 95.36 4 AAA+ 95.67 FC 552 94.85 6 AAA+ 95.05 FC 763 95.85 12/09/19 14:46
予選後半戦1~クイズマジックアカデミー7より~ [B] [M] [H] 9(2/1/6) 2 AAA+ 97.83 FC 360 98.36 6 AAA+ 96.48 FC 761 97.07 8 AAA+ 95.32 FC 1331 95.28 12/09/21 03:33
ROUND ! [B] [M] [H] 8(1/1/6) 3 AAA+ 95.20 FC 477 94.27 5 AAA+ 95.92 FC 812 95.42 8 AAA+ 96.25 FC 1283 96.03 13/03/21 22:42
Last Hometown [B] [M] [H] 8(1/1/6) 2 AAA+ 96.90 FC 340 97.70 5 AAA+ 95.36 FC 562 94.61 7 AAA+ 95.75 FC 828 95.28 12/10/07 17:33
Lovers Game feat. Mitchie M [B] [M] [H] 9(1/1/7) 2 AA 88.89 FC 444 89.34 5 AAA 91.92 FC 868 92.14 7 AAA 90.91 FC 1190 90.70 12/10/02 23:26
L'amour dans le lycee [B] [M] [H] 15(1/6/8) 3 AAA+ 95.87 FC 392 94.46 6 AAA+ 95.53 FC 686 95.01 8 AAA+ 96.36 FC 961 94.96 12/12/10 16:25
reunion [B] [M] [H] 156(4/4/148) 3 AAA+ 97.42 FC 811 97.83 7 AAA+ 95.08 FC 1288 94.71 9 AAA+ 98.61 FC 1722 96.36 13/07/31 14:53
REcollect [B] [M] [H] 8(2/1/5) 3 AAA+ 96.67 FC 341 94.72 5 AAA+ 95.26 FC 693 94.80 7 AAA+ 95.79 FC 1142 93.30 13/05/14 23:48
Re:GENERATION [B] [M] [H] 14(1/1/12) 4 AAA+ 97.63 FC 574 98.12 7 AAA+ 96.66 FC 1540 97.04 9 AAA+ 95.44   1819 93.57 13/08/18 01:33
量子の海のリントヴルム [B] [M] [H] 28(1/1/26) 5 AAA 90.56 FC 879 90.99 8 AA 84.31   1328 79.57 11 AA 82.92   1956 76.98 13/08/27 19:56
凛として咲く花の如く [B] [M] [H] 22(3/1/18) 3 AAA+ 96.84 FC 508 97.50 5 AAA+ 95.06 FC 910 94.79 8 AAA+ 97.06 FC 1259 95.96 12/11/29 00:26
L'avide [B] [M] [H] 3(1/1/1) 3 AAA+ 95.15 FC 404 93.95 6 AAA+ 95.88 FC 829 95.40 8 AAA+ 96.15 FC 1315 95.99 13/08/18 15:44
Let's ダバダバ [B] [M] [H] 0(0/0/0) 4           6           8          
Red Goose [B] [M] [H] 31(1/1/29) 5 AAA+ 96.22 FC 869 95.70 8 AAA 94.26   1464 91.04 11 AA 89.02   2300 81.50 13/08/30 01:47
L'erisia (Primal logic) [B] [M] [H] 80(1/8/71) 4 AAA 91.43 FC 707 91.58 7 AAA 90.66 FC 994 89.39 10 AAA+ 95.20 FC 1564 92.54 13/05/01 18:54
恋閃繚乱 [B] [M] [H] 8(1/1/6) 3 AAA+ 95.50 FC 408 94.23 6 AAA+ 95.42 FC 860 95.03 9 AAA+ 95.17 FC 1292 95.00 13/05/18 17:18
六兆年と一夜物語 [B] [M] [H] 12(1/1/10) 3 AAA 93.97 FC 345 92.74 6 AAA 94.68 FC 654 92.90 10 AAA 91.05   1628 86.83 13/09/01 00:43
robin [B] [M] [H] 18(2/2/14) 4 AAA+ 95.30 FC 741 93.80 6 AAA+ 95.97 FC 1008 95.64 8 AAA+ 97.00 FC 1260 95.17 12/10/13 16:44
London EVOLVED [B] [M] [H] 30(2/2/26) 4 AAA+ 95.93 FC 638 95.22 8 AAA+ 95.47 FC 1108 94.46 10 AAA 93.09   1639 90.05 13/09/01 00:37
Why did you go away [B] [M] [H] 4(1/1/2) 4 AAA 91.72 FC 938 91.07 6 AAA 94.21 FC 1087 94.19 8 AAA 90.07   1216 86.30 12/11/07 13:03
Wuv U [B] [M] [H] 47(3/1/43) 4 AAA 92.85 FC 681 92.65 7 AAA 90.98   1052 85.32 9 AAA 93.36   1304 88.95 12/12/13 14:03